Handicapkørsel

Individuel handicapkørsel (flexhandicap)

 • For at komme med i ordningen skal du printe og udfylde et ansøgningsskema, som sendes til kommunens kørselskontor.
 • Du kan også få ansøgningsskemaet udleveret i Borgerservice eller på Kørselskontoret.
 • Hvis vi kan godkende din ansøgning, videresender vi den til Flextrafik, som derefter sender dig et velkomstbrev med flere informationer om ordningen.
 • Det er Flextrafik, der sørger for selve kørslen.
 • Du kan læse mere om ordningen hos Flextrafik

Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til ordningen, hvis:

 • Du er fyldt 18 år
 • Du har bopælsadresse i kommunen
 • Du er så svært bevægelseshæmmet eller så stærk dement, at du ikke kan benytte offentlig transport
 • Du er blind. Fra 1. juli 2018 visiterer vi også stærkt svagsynede med synsstyrke på 10 % eller mindre.
 • Du er kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke.
 • Såfremt du er blind eller stærkt svagsynet skal du benytte Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort, som dokumentation for, at du opfylder kriterierne for brug af ordningen. Kortet udstedes gratis til alle borgere, der har en synsrest på højst 10 % eller tilsvarende komplikationer - uanset om de ønsker at være medlem af Dansk Blindesamfund eller ej.
 • Visitering til kørestol eller ganghjælpemiddel skal være foretaget af det offentlige/kommunen.
 • Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil vare 6 måneder.

 

Hvad kan du køre til?

 • Du kan kun bruge handicapkørsel til fritidsformål. Det er for eksempel besøg hos venner og familie, indkøb, frisør, idrætsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter.
 • Kørselsordningen dækker hele Movias område - det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer.
 • Flextrafik hjælper dig gerne med at bestille en rejse til det øvrige Danmark. Se nærmere på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.
 • Hvis du skal til behandling hos en læge, tandlæge, fysioterapi eller på hospitalet, skal du undersøge om kørslen dækkes af din kommune eller region. Hvis kørslen ikke dækkes af kommunen eller regionen, kan du benytte din handicapkørselsordning.

 

Hvad koster det og hvor meget kan du køre?

 • En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale.
 • Du kan se de gældende priser hos Flextrafik.
 • Du kan køre 104 ture pr. år.
 • Der bevilliges ikke ekstra ture udover de 104 ture.
 • Ved behov for ekstra ture henviser vi til Flextur eller taxa. 

 

Hvordan bestiller jeg ture?

 • Du kan bestille kørsel hos Flextrafik alle dage kl. 8:00-18:00 på telefonnummer 70 26 27 27 eller du kan bestille online på Flextrafiks hjemmeside.
 • Kørsel skal bestilles mindst to timer i forvejen.

 

Må jeg have ledsagere med?

 • Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 % af turens pris.
 • Du skal huske at oplyse om, at du har en ledsager med.

Du må gratis medtage:

 • To børn under 12 år.
 • Fører- eller servicehund.
 • En hund eller andet dyr i taske eller kurv.
 • To stk. hjælpemidler (dog kun én eldreven kørestol/minicrosser).
 • Højst en kuffert og et styk håndbagage.