Hvem kan komme med i ordningen?

Du kan blive godkendt til ordningen, hvis:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du har bopælsadresse i kommunen
  • Du er så svært bevægelseshæmmet eller så stærk dement, at du ikke kan benytte offentlig transport
  • Du er blind. Fra 1. juli 2018 visiterer vi også stærkt svagsynede med synsstyrke på 10 % eller mindre.
  • Du er kørestolsbruger eller har et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke.
  • Såfremt du er blind eller stærkt svagsynet skal du benytte Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort, som dokumentation for, at du opfylder kriterierne for brug af ordningen. Kortet udstedes gratis til alle borgere, der har en synsrest på højst 10 % eller tilsvarende komplikationer - uanset om de ønsker at være medlem af Dansk Blindesamfund eller ej.
  • Visitering til kørestol eller ganghjælpemiddel skal være foretaget af det offentlige/kommunen.
  • Du kan blive godkendt enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset. En tidsbegrænset godkendelse vil vare 6 måneder.