Hjælpemidler

  • Du kan søge om et hjælpemiddel (eller flere), hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det vil sige, hvis du har et handicap, som begrænser dig i dagligdagen.

  • Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

  • Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel, der kun er til motion fx en trehjulet cykel, gangstave m.v.

  • Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus el. skadestue), som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.