Sagsbehandling

  • Det er Hjælpemiddelteamet i Psykiatri og Handicap, der vurderer din ansøgning og træffer den endelige afgørelse.
  • Senest 10 arbejdsdage efter, at vi har modtaget din ansøgning, vil vi sende dig en kvittering for modtagelsen.
  • Sagsbehandlingstiden er op til 6 måneder.
  • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægeerklæringer, udtalelser, afprøvninger eller deltagelse fra anden part, kan det forventes, at tidsrammen for en afgørelse forlænges.
  • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på to måneder overskrides.
  • Tidsfristerne er et udtryk for forventet sagsbehandlingstid og forventet afgørelse. Derudover kan der være leveringstid på det bevilgede hjælpemiddel.
  • Inden vi træffer en afgørelse, vil vi sende dig de oplysninger, som skal danne baggrund for vores afgørelse, så du kan få mulighed for at give dine kommentarer.