Hvis du får bevilget støtte

  • Støtten gives til den bil, som er billigst egnet.
  • Det er enten en almindelig personbil, eller hvis du er afhængig af kørestol, kan det være en kassebil. 
  • Du skal afprøve den billigst egnede bil, inden vi beregner den endelige støtte.
  • Støtten ydes som et rentefrit lån på max. 179.000 kr.  inkl. moms, (2016-sats), dog højst bilens købesum. Beløbet reguleres én gang årligt. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales over seks år.
  • Du skal selv afholde udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen.
  • Du skal kaskoforsikre bilen for den fulde værdi inkl. den eventuelle særlige indretning.
  • Både før og efter en bevilling har du pligt til at oplyse om ændringer i din helbredstilstand og øvrige forhold, som kan have betydning for tildeling af støtten.