Kropsbårne hjælpemidler

 • Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 

 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette din daglige tilværelse hjemme eller være nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde.
 • Du kan fx søge om støtte til: 
  • Ortopædisk fodtøj og indlæg
  • Kompressionsstrømper
  • Proteser/bandager
  • Diabetes 1 og 2
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Inkontinenshjælpemidler
  • Stomihjælpemidler
 • Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap inden du udfylder en ansøgning på selvbetjeningsløsningen på Borger.dk. - se kontaktoplysningerne i højre side. 
 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

 

Første gang du søger, skal du 

Udfylde eller printe et ansøgningsskema på Borger.dk 

Efterfølgende ansøgning

 • Når du skal søge igen om et tidligere bevilget hjælpemiddel, skal du kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap.
 • Det kan være, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, ikke længere passer eller lignende.
 • Så sender vi en ny bevilling efter de intervaller, der er gældende for det pågældende hjælpemiddel. 

Sagsbehandling

 • Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi læge/speciallæge/hospital for en udtalelse.
 • Herefter behandler vi din ansøgning. 
 • Hvis vi bevilger hjælpemidlet, sender vi en skriftlig bevilling til dig.
 • Du skal tage din bevilling med til leverandøren.
 • Det er vigtigt, at du ikke anskaffer hjælpemidlet, før bevillingen er givet.

Frit valg af leverandør

 • Du har frit leverandørvalg på alle kropsbårne hjælpemidler.
 • Det betyder, at du er velkommen til at vælge en vilkårlig leverandør. 
 • Vordingborg Kommune yder dog kun kompensation i forhold til den udgift, kommunen ville have haft, hvis du valgte den leverandør, kommunen har indgået aftale med. 
 • Har kommunen ikke indgået nogen leverandøraftaler, kan du frit vælge leverandør.
 • Du kan også læse om fritvalgsreglerne på Borger.dk.