Frit valg af leverandør

  • Du har frit leverandørvalg på alle kropsbårne hjælpemidler.
  • Det betyder, at du er velkommen til at vælge en vilkårlig leverandør. 
  • Vordingborg Kommune yder dog kun kompensation i forhold til den udgift, kommunen ville have haft, hvis du valgte den leverandør, kommunen har indgået aftale med. 
  • Har kommunen ikke indgået nogen leverandøraftaler, kan du frit vælge leverandør.
  • Du kan også læse om fritvalgsreglerne på Borger.dk.