Hospice

Hospiceophold er et tilbud til mennesker, som har en uhelbredelig sygdom, hvor helbredende be­hand­ling er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats. Målet er at yde den syge en vær­dig af­sked med livet – i gode, rolige omgivelser og med omsorgsfuld, smertefri pleje. 

På et hospice ydes en højt kvalificeret, lindrende indsats af et veluddannet og erfarent tværfagligt per­­sonale, som består af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, præster og psykologer, og i nogle til­fæl­de diætist, socialrådgiver og musikterapeut. Derudover har et hospice ofte tilknyttet et antal fri­vil­li­ge medarbejdere, som udfører forskelligt praktisk arbejde på hospice og som, på anmodning, er til dis­­position for den syge og pårørende til løsning af praktiske opgaver, som samtalepartner eller egent­lig besøgsven. 

Det er kvaliteten af det resterende liv, som prioriteres højest. På et hospice bliver omsorg, pleje og behandling tilrettelagt i samråd med den syge og pårørende. Familien har, som den syge, stor plads i den daglige omsorg, pleje og behandling. Et hospice vil således være både for syge og på­rørende. 

Siden 2001 har hospiceophold været gratis for borgerne og undergivet det frie sygehusvalg.