Private leverandører

Vareudbringning:

Daglí' Brugsen Ugledige

(for borgere i Vordingborg Kommune (undtaget Møn, Nyord og Bogø)

Dagli' Brugsen Borre
(for borgere i distrikt Klintholm Havn)

Super Brugsen Lendemark
(for borgere i distrikterne Klintholm Havn, Ulvsund og Fanefjord)

Super Brugsen Fanefjord
(for borgere i distrikt Fanefjord)

Min Købmand, Klintholm Havn
(for borgere i distrikterne Klintholm Havn og Ulvsund

 

Tøjvask:

Privat Vask

Holmgård vask & rens

 

Madservice:

Det danske madhus A/S

 

Praktisk hjælp:

Jette H's rengøring (stopper den 1. september 2018)

Guld Rengøring

DM Renservice
(for borgere i distrikterne Solhøj, Klintholm Havn, Ulvsund og Fanefjord)

Nødkald Hjemmeservice

Curae 

Lev-Vel ApS

 

Personlig pleje:

Nødkald Hjemmeservice

Curae 

Lev-Vel ApS

 

Ordningen med private leverandører betyder at du, hvis du er berettiget til personlig pleje, praktisk bistand eller madservice efter Servicelovens §83, frit kan vælge mellem den kommunale leverandør eller en af de af kommunen godkendte private leverandører. For vareudbringning gælder, at der udelukkende kan vælges en privat leverandør.

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du henvende dig til kommunens visitationsenhed.