Omsorgstandpleje

  • Kommunen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
  • Der er i lovgivningen fastsat kriterier for hvem, der skal tilbydes omsorgstandpleje, og det er kommunens visitatorer, der visiterer til ordningen.

Du kan læse yderligere om omsorgstandpleje på Tandplejens hjemmeside

Du kan hente ansøgningsskema inkl. helbredsoplysninger som sendes til Vordingborg Kommune, Visitationsenheden, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Hvis du vil sende ansøgningen og helbredsoplysningerne med mail, bør du anvende linket i kontaktboksen i højre side og sende oplysningerne fra borger.dk mail til Vordingborg Kommune, Afdeling for Pleje og Omsorg.