Hjælpeordning - BPA

Selvom sagsbehandlerne i Afdeling for Psykiatri og Handicap arbejder hjemmefra og ikke må mødes fysisk med borgere, så er arbejdet ikke gået i stå.

Der kan stadig bevilges støtte og hjælpemidler, såfremt det er muligt at få kontakt til ansøgere pr. telefon.

Borgere kan derfor stadig fortsat søge om støtte og hjælpemidler via borger.dk som sædvanligt og der sidder medarbejdere klar ved telefonerne i telefontiden.

 

Hvad er en BPA hjælpeordning?

 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere.
 • Hjælperne skal yde pleje, overvågning og ledsagelse.
 • Ordningen skal sikre, at du får en hjælp, der tager udgangspunkt i din selvbestemmelse og dine ønsker.
 • Ordningen skal understøtte dig i at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 
 • Dit behov kan ikke dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Ordningen kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger fx personlig hjælp, omsorg og pleje.
 • Ordningen er gratis for dig.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om en BPA ordning, hvis du har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal i høj grad være afhængig af andre i almindelige daglige funktioner.
 • Du skal have et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse.
 • Dit aktivitetsniveau skal være højt eller kan forventes at blive højt.
 • Du skal selv kunne administrere tilskuddet.
 • Det betyder, at du er ansvarlig for:
  • valg og ansættelse af hjælper
  • udbetaling af løn
  • opgørelse af de timer der skal betales for
  • indbetaling af fx skat og ATP-bidrag
  • udregning og udbetaling af feriepenge.

HVORDAN SØGER DU?

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap. Du kan se oplysningerne i boksen i højre side.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ordningen?

 • Hvis du er i arbejde, får du ikke hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, der går ud over at dække pleje, overvågnings- og ledsagerbehovet.

 

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen og fastsætter tidsforbruget. 
 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.
 • Sagsbehandleren kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:
  • Dit funktionsniveau.
  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte.
  • Råd og vejledning om ordningens indhold.
  • Kommunens forventninger og krav til dig.
  • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.
 • Herefter træffes en afgørelse.
 • Hvis vi bevilger ordningen, fastsætter vi tidsforbruget.
 • Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder fra vi modtager din ansøgning.
 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.
 • Vi sender et brev til dig, hvis vores sagsbehandlingstid overskrides.

 

Opfølgning efter bevilling

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap foretager efter bevillingen en løbende vurdering af dine behov. 
 • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.