Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilliget ordningen og fastsætter tidsforbruget. 
 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.
 • Sagsbehandleren kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:
  • Dit funktionsniveau.
  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte.
  • Råd og vejledning om ordningens indhold.
  • Kommunens forventninger og krav til dig.
  • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.
 • Herefter træffes en afgørelse.
 • Hvis vi bevilger ordningen, fastsætter vi tidsforbruget.
 • Sagsbehandlingstiden er op til fire måneder fra vi modtager din ansøgning.
 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.
 • Vi sender et brev til dig, hvis vores sagsbehandlingstid overskrides.