Opfølgning efter bevilling

  • Afdeling for Psykiatri og Handicap foretager efter bevilling af ordningen en løbende vurdering af dine behov. 
  • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.