Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget en kontaktperson.
 • I forbindelse med din henvendelse tilbyder vi dig specialrådgivning.
 • En døvblindekonsulent fra Center for Døves døvblindekonsulentordning står for rådgivningen.  
 • Døvblindekonsulenten er med til at vurdere, om du hører til målgruppen for en kontaktpersonordning.
 • Hvis du hører til målgruppen, hjælper konsulenten dig med at udforme en ansøgning til Afdeling for Psykiatri og Handicap.
 • Når ansøgningen er modtaget, indsamler sagsbehandleren de allerede kendte oplysninger i din sag.
 • Herefter kommer sagsbehandleren og døvblindekonsulenten på besøg hos dig. 
 • På hjemmebesøget skal I tale om:
  • Dit funktionsniveau
  • Dine ønsker og behov i forhold til ordningens indhold og omfang
  • Proceduren for rekruttering af kontaktpersonen
  • Godkendelse og ansættelse af kontaktpersonen, herunder evt. bistand fra døvblindekonsulenten i rekrutteringsfasen.
 • Sagsbehandleren indhenter herefter supplerende oplysninger, fx lægelige oplysninger.
 • Sagsbehandleren træffer en afgørelse.

Sagsbehandlingstid

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.
 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægelige oplysninger eller andet, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.
 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis du får bevilget en kontaktperson

 • Sagsbehandleren tager stilling til, om timerne skal bevilges som faste ugentlige timer eller puljetimer.
 • Herefter ansættes kontaktpersonen eller kontaktpersonerne. 
 • En administrativ medarbejder i Afdeling for Psykiatri og Handicap står for lønudbetalinger mv. 
 • Sagsbehandleren gennemfører en årlig opfølgning på din bevilling.