Ledsager

Selvom sagsbehandlerne i Afdeling for Psykiatri og Handicap arbejder hjemmefra og ikke må mødes fysisk med borgere, så er arbejdet ikke gået i stå.

Der kan stadig bevilges støtte og hjælpemidler, såfremt det er muligt at få kontakt til ansøgere pr. telefon.

Borgere kan derfor stadig fortsat søge om støtte og hjælpemidler via borger.dk som sædvanligt og der sidder medarbejdere klar ved telefonerne i telefontiden.

 • Du kan søge om ledsagelse, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Din funktionsnedsættelse betyder, at du ikke kan færdes alene.
 • Du er mellem 18 og 67 år. 

HVAD ER EN LEDSAGEORDNING?

 • Ledsageordningen skal sikre, at du på linje med andre kan komme hjemmefra uden at være afhængig af familie eller venner.
 • Du udpeger selv den person, som du gerne vil have til at ledsage dig.
 • Kommunen skal herefter godkende og ansætte personen.
 • Personen skal have en ren straffeattest.
 • Der kan normalt ikke ansættes en person, som er nært knyttet til dig.
 • Hvis du er berettiget til ydelsen, får du 15 timers ledsagelse om måneden.
 • Du kan anvende ordningen til aktiviteter uden for hjemmet, som du selv vælger fx:
  • Biograf, restaurant, natklub
  • Indkøb
  • Ture i naturen
  • Besøg hos familie og venner 
 • Ledsageren kan også hjælpe med praktiske opgaver som at tage overtøj af og på, ved toiletbesøg og lignende.
 • Kommunen betaler ledsagerens løn, men du skal selv betale f.eks. transport og entré for jer begge.
 • Hvis du har fået bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.
 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, som danner baggrund for en bevilling. 

Hvem kan ikke få bevilliget ordningen?

 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du f.eks. får tilskud til betaling for ansættelse af hjælp til pleje, overvågning (BPA ordning).
 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du er døvblind og får hjælp af en kontaktperson.

Sagsbehandling

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget ledsagelse, hvis du i forvejen modtager ydelser fra denne afdeling.
 • Hvis du får hjælp fra Afdeling for Pleje og Omsorg, er det en sagsbehandler fra denne afdeling, der behandler din ansøgning.
 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.
 • Vi kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:
  • Dit funktionsniveau
  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte
  • Råd og vejledning om ordningens indhold.
  • Kommunens forventninger og krav til dig.
 • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.
 • Herefter træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingstid

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.
 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.
 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis ledsageordningen bliver bevilget  

 •  En administrativ medarbejder kontakter dig om det videre forløb.

 

 

   

Ledsagerkort/parkeringskort

 • Ansøgning om ledsagekort og parkeringskort skal ske hos Danske Handicaporganisationer.
 • Et ledsagekort udstedes til personer med et handicap, som har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.
 • Et parkeringskort kan udstedes:
  • Hvis du har en stærkt reduceret gangdistance.
  • Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.
  • Hvis du er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.

Læs mere og søg om ledsagerkort hos Danske Handicaporganisationer