Magtanvendelser

  • Den personlige frihed er i følge grundloven ukrænkelig.
  • Serviceloven beskriver muligheden for brug af magt i enkelte særlige tilfælde og på meget afgrænsede områder.
  • Bestemmelserne om brug af magt er udarbejdet for at øge retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til selv at tage vare på egen tilværelse.
  • Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, men samtidig har kommunen pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt hos mennesker med betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
  • I sjældne tilfælde er hverken motivation, pædagogisk indsats, omsorg eller pleje tilstrækkeligt for at gennemføre omsorgen, og det kan være nødvendigt at anvende magt.
  • Medarbejderne skal konstant forholde sig til borgerens ret til selvbestemmelse og pligten til at undgå omsorgssvigt.
  • Tvangsbehandlinger er ikke omfattet af servicelovens bestemmelser og må aldrig foregå i kommunens regi men udelukkende i behandlingspsykiatrien. 
  • Du kan i boksen "Læs mere" blandt andet finde lovgivningen om magtanvendelser, Psykiatri og Handicaps vejledning, som er blevet godkendt af Psykiatriudvalget den 30. november 2011 og kommunens ansøgningsskema om brug af magt.