Gebyr hvis I begge bor i udlandet

Hvis I begge bor i udlandet, skal der betales et gebyr på 870 kr. for prøvelsen af ægteskabsvilkårene.