Grundlisten

 

Tak for de mange ansøgninger til grundlisten

Grundlisteudvalget i Vordingborg Kommune vil gerne takke for alle de mange ansøgninger, vi har modtaget om at blive nævning eller domsmand for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Alle indsendte ansøgninger bliver behandlet i Grundlisteudvalget. Er du optaget på listen, får du besked fra kommunen medio april.

Selvom du optages på grundlisten, er det ikke sikkert, du bliver indkaldt som nævning eller domsmand.

Det er Øster Landsret, der ved lodtrækning, udarbejder de såkaldte nævninge- og domsmandslister.

Du får direkte besked fra Østre Landsret, hvis du udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Fristen for at indsende ansøgninger var den 28. februar 2019.

 

Her kan du se en lille film om at være lægdommer

Her kan du læse mere om at være nævning eller domsmand 

Her kan du læse om at blive optaget på Grundlisten

Enhver dansk statsborger under 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven.

Betaling

Lægdommere får p.t. 1.100 kr. pr. dag (2018) og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.
Personer på kontanthjælp skal være opmærksomme på, at der kan ske fratræk i ydelserne.

Når du ansøger
Din ansøgning om optagelse på grundlisten vil blive behandlet af Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. Du kan ikke optages på grundlisten, hvis du ikke er mindst 18 år den 1. januar 2020 og ikke fylder 80 år inden udgangen af 2023, eller hvis du fx ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Du skal endvidere have en ren straffeattest. 

Selvom du optages på grundlisten, er det ikke sikkert, du bliver indkaldt som nævning eller domsmand. Lands- og Byretten udarbejder de såkaldte nævninge- og domsmandslister ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne. Du får besked fra domstolene, hvis du udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Der er heller ingen garanti for, at du bliver udtaget til Vordingborg Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Vordingborg Kommune, der ønsker optagelse på listen. Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end antal personer, der skal optages på listen.

Behandling af persondata
I forbindelse med Grundlisteudvalgets overvejelser, behandles oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse. Disse oplysninger vil blive givet til præsidenten for Østre Landsret, hvis Grundlisteudvalget indstiller dig som lægdommer.

Kontakt 
Vordingborg Kommune, Ledelsessekretariatet
Telefon: 55 36 27 24