Legater og fonde

Gdr. af Æbelnæs Niels Peter Hansens Mindelegat
Legatet er overtaget af Stege og Damsholte Kirke.

Vær opmærksom på, at legaterne bliver opløst over en årrække på 1-3 år. Derfor er der større portioner til uddeling over de næste år. Legaterne bliver uddelt næste gang i december 2020.

  • Skomager Jens Jensen og Hustrus legat. Et antal legatportioner er ledige til uddeling i december. Disse legatportioner kan søges af trængende næringsdrivende i gl. Præstø Kommune og deres enker, dog har trængende skomagermestre eller deres enker fortrinsret.
  • Fisker Lars Jensens Legat, der uddeles til arbejdsmænd og fiskere eller disses enker bosiddende i gl. Jungshoved sogn, og som lider nød på grund af sygdom, alder eller andre grunde.

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgningen skal indsendes til Ledelsessekretariatet via den digitale post på borger.dk

Her skriver du "Ansøgning om legat" i emnefeltet. Husk at vedhæfte ansøgningen.

Bemærk: Sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen som dokumentation.

Søg også legater og fonde via Legatbogen

Legatbogen er en ny komplet gratis database over danske fonde, som gør det lettere for ansøgere at få overblik og adgang til fondspenge.

Få mere information og find flere legater og fonde