Hygiejne og indeklima

Mange børn opholder sig i rum - både hjemme og i institutioner - hvor der ikke luftes nok ud

Ved udluftning reduceres antallet af skadelige partikler i luften, og det er med til at mindske hovedpiner, koncentrationsbesvær, træthed og irriterede slimhinder - og ikke mindst er udluftning med til at sikre en god hygiejne.

Luft ud:

  • Hver dag
  • 2-3 gange
  • 5-10 minutter

Der luftes ud ved at åbne vinduer helt op - det er ikke nok at sætte vinduer på klem.