Rådgivningsmuligheder

Her finder du en oversigt over rådgivningsmuligheder af sundhedsmæssig og psykologisk karakter, både lokalt og på landsplan.

Børn og unge: Lokale tilbud

TrygUngdom
Gratis anonym rådgivning målrettet dig mellem 18-30 år, som overvejer eller har prøvet at sælge sex for penge eller materielle goder. Rådgiver også i forhold til vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed. Mulighed for både telefonisk og personlig rådgivning i Vordingborg.
Tlf. 53 71 04 71
www.livarehab.dk/om-os/trygungdom

TUBA
TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
vordingborg@tuba.dk
www.tuba.dk/tuba-afdeling/vordingborg

Ungerådgivningen, Center for Rusmidler
Rådgivning og behandling af unge med alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, hash og hurtige stoffer. Pårørende er også meget velkomne til at kontakte rådgivningen.
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/ungeraadgivning/

 

Børn og unge: Landsdækkende tilbud

Børn, unge og sorg
Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
Tlf. 70 266 766
www.bornungesorg.dk

Børnetelefonen
                                                                          
Børnetelefonen giver børn og unge mulighed for at få gode råd eller en at snakke med. Alle børn og unge kan ringe til BørneTelefonen og der er åbent alle dage, året rundt. Man kan både ringe, chatte eller sende en sms.
Tlf. 116 111
www.bornetelefonen.dk/

Børneportalen
Børnerådets børneportal har samlet en masse info til børn og unge om hvor man kan få hjælp, hvis man har det svært.
www.boerneportalen.dk

Headspace
Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Rådgivningen hjælper med alle typer problemer. Mulighed for både chat, email eller personligt fremmøde
www.headspace.dk

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Hjælp i forhold til både spiseforstyrrelser og selvskade. Mulighed for både telefon- og SMS-rådgivning.
Tlf. 70 10 18 18 / SMS: 890 1818
www.lmsos.dk

Netstof

Anonym rådgivning for unge og pårørende om alkohol, hash og andre stoffer. Mulighed for rådgivning fra psykolog, læge, rusmiddelekspert eller pårørende.
www.netstof.dk/raadgivning

Sexlinien for Unge
Mulighed for at skrive eller ringe anonymt og få svar på spørgsmål fra Sex & Samfunds uddannede rådgivere.
Tlf. 70 20 22 66 
www.sexlinien.dk

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
www.stoplinien.dk

Studenterrådgivningen
Gratis professionel rådgivning og behandling til studerende på mellemlange og lange uddannelser.
Tlf. 70 26 75 00
www.srg.dk/

Ungekompasset
Ungekompasset er en digital oversigt, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp.
www.ungekompasset.dk

Voksne: Lokale tilbud

Alkohol- og rusmiddelrådgivningen i Center for Rusmidler
Rådgivning om alkohol- og stofproblemer. Mulighed for at være anonym. Tilbuddet er også målrettet pårørende. 
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/center-for-rusmidler

Kroniske lidelser - Patientteamet
Mulighed for rådgivning og henvisning til hjælp i forhold til de syv diagnoser: KOL, Kræft, Hjerte-kar sygdom, diabetes type 2, stress og overvægt. Også mulighed for at høre mere om lokale patientkurser.
Tlf. 29 46 68 72
www.patientkurser.vordingborg.dk

LIVA-rehab, Vordingborg
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.
Tlf. 53 71 61 06
www.livarehab.dk

Lægevagten Region Sjælland 
Tlf. 70 15 07 00

Offerrådgivningen, Sydsjælland
Telefonrådgivning til voldsofre og ofre for andre forbrydelser, baseret på frivillige kræfter.
Tlf. 23 68 60 00
www.offerraadgivning.dk/lokale-offerraadgivninger/offerraadgivning-sydsjaelland-og-lolland-falster

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.
Tlf. 58 53 70 30
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/akut-hjaelp/psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/PsykiatriskAkutmodtagelse-Vordingborg.aspx

PsykInfo
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og inspiration om psykisk sygdom og psykiatrien til alle, der har brug for mere viden.
Tlf. 70 25 02 60
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/ 

Rygestoprådgivning
Tilbud om rygestopvejledning og rygestopkurser. Mulighed for forskellige forløb, herunder også forløb i naturen.
Tlf. 29 38 71 03
www.rygestop.vordingborg.dk

Støtte- og kontaktpersonordningen
Støtte- og kontaktpersonsordningen er et kontakttilbud til socialt udsatte og sindslidende borgere i kommunen. Støtte- og kontaktpersonerne har tavshedspligt og man kan vælge at være anonym.
Vordingborg og Præstø – 22 65 16 28 (alle hverdage ml. 8-15)
Stege - 55 36 33 83 el. 40 99 44 74 (alle hverdage ml. 8-15)
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/plejecentre-aeldreboliger-botilbud-og-aflastning/botilbud-til-voksne-med-saerlige-behov/

Sundhedsplejen
Rådgivning om børn og unges sundhed, både fysisk og psykisk. Også tilbud om åben rådgivning, sorggrupper mm.
www.sundhedsplejen.vordingborg.dk

Sundhedsplejersketelefonen Region Sjælland
Sundhedsplejersketelefonen er for familier, der er bosiddende i Region Sjælland. Telefonen kan bruges, når der opstår problemer eller spørgsmål, og egen sundhedsplejerske holder fri.
Tlf. 70 22 76 23
http://www.sundhedsplejersketelefonen.dk

Væresteder – Stege, Præstø og Vordingborg
Vordingborg Kommune har tre væresteder, som er åbne for dig, der har psykiske problemer. Man kan blot møde op. Mulighed for samtale med medarbejderne, få et måltid mad, deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligesindede. Tilbuddet er gratis.
Præstø - Toronto: Tlf. 23 64 42 84
Stege - Oasen: Tlf. 55 36 33 83
Vordingborg - Rita's Corner: Tlf. 29 66 37 12
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/vaeresteder/ 

Åben familierådgivning
Rådgivningen henvender sig til familier, som har brug for råd og vejledning i forhold til udfordringer i familien.
Tlf. 55 36 46 00
www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-til-familier/familieraadgivning/

Voksne: Landsdækkende tilbud

Alkolinjen
Alkolinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem. 
Tlf. 80 20 05 00
www.alkolinjen.dk

Anonyme Alkoholikere (AA)                                                        
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Tlf. 70 10 12 24
www.dkaa.dk

Angsttelefonen
Mulighed for personlig samtale med en person, der selv har prøvet at have angst inde på livet. 
Tlf. 70 27 92 94
www.angstforeningen.dk

Bedre psykiatri
Netbaseret rådgivning målrettet pårørende. Mulighed for at tale med en udenforstående i forhold til psykisk sygdom. Også mulighed for rådgivning om, hvordan du forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge.
www.bedrepsykiatri.dk                

DepressionsLinien                                                                       
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende. Rådgivningen drives af rådgivere, der selv har erfaring med depression eller bipolar lidelse. 
Tlf. 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk

Det forebyggende team
Rådgivning om problemstillinger i seniorlivet, der knytter sig til sundhed, forebyggelse af sygdom, kommunale tilbud mm.
www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/forebyggende-hjemmebesoeg/

Diabetesforeningens rådgivning
Rådgivningstilbud for alle, der enten som diabetespatient eller pårørende er berørt af diabetes. Også mulighed for at komme i kontakt med andre med diabetes.
www.diabetes.dk/raadgivning

ForældreTelefonen
ForældreTelefonen er en rådgivning for voksne og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Blandt andet mulighed for at tale om barnets tarv i forbindelse med skilsmisse, opdragelse, mistrivsel eller bekymring for andres børn.
Tlf. 35 55 55 57
www.bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen

Hjertelinjen
Hjertelinjen er Hjerteforeningens gratis telefoniske rådgivning. Her kan alle med hjerte-kar-sygdom, og pårørende, få støtte.
Tlf. 70 25 00 00
http://raadgivning.hjerteforeningen.dk/

Kræftlinjen
Alle kræftpatienter og pårørende kan få gratis rådgivning af Kræftlinjens professionelle rådgivere. Der er også mulighed for chatrådgivning eller online-rådgivningssamtale.
Tlf. 80 30 10 30       
www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/kraeftlinjen/

Linien – når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.
Tlf. 35 36 26 00
www.liniens.dk/ 

Livslinien 
Livslinien er en rådgivning til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Pårørende, der er bekymrede, kan også henvende sig. Også mulighed for chat-rådgivning.
Tlf. 70 20 12 01 
www.livslinien.dk

Lungeforeningens rådgivning
Lungeforeningens rådgivning er et tilbud til lungepatienter, pårørende, efterladter eller til andre, der har brug for hjælp og viden i forbindelse med lungesygdom.
www.lunge.dk/raadgivning

Mødrehjælpen
Støtte og hjælp til gravide og familier.
Tlf. 70 11 12 12
www.moedrehjaelpen.dk/

OCD-foreningen
Patientforening for OCD-ramte og pårørende. Mulighed for telefonrådgivning.
Tlf. 70 21 30 91

Psykiatrifonden                                                                               
Telefonrådgivningen er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. Rådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet.
Tlf. 39 25 25 25
www.psykiatrifonden.dk/

SIND
SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Alle er velkomne til at ringe.
Tlf. 70 23 27 50
www.sind.dk/

Smertelinjen
SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til alle med smerter samt pårørende til smertepatienter. Rådgivningen hjælper uanset om smerterne er akutte eller kroniske og uanset årsagen til henvendelsen.
www.smertelinjen.dk

Socialrådgiverlinien
Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse samt pårørende.
Tlf: 33 12 47 74
www.depressionsforeningen.dk/hvad-tilbyder-vi/socialradgiverlinien/

Stoplinien
Tilbud om telefonisk rygestoprådgivning af professionelle rygestoprådgivere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Tlf. 80 31 31 31
www.stoplinien.dk

Ældresagens rådgivning
Rådgivning om blandt andet sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål, der dækker Ældresagens område.
Tlf. 80 30 15 27
www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/find-og-kontakt-os/kontakt-os/raadgivning/raadgivning#start