Voksne: Lokale tilbud

Alkohol- og rusmiddelrådgivningen i Center for Rusmidler
Rådgivning om alkohol- og stofproblemer. Mulighed for at være anonym. Tilbuddet er også målrettet pårørende. 
Tlf. 55 36 40 00
www.vordingborg.dk/borger/sundhed/center-for-rusmidler

Kroniske lidelser - Patientteamet
Mulighed for rådgivning og henvisning til hjælp i forhold til de syv diagnoser: KOL, Kræft, Hjerte-kar sygdom, diabetes type 2, stress og overvægt. Også mulighed for at høre mere om lokale patientkurser.
Tlf. 29 46 68 72
www.patientkurser.vordingborg.dk

LIVA-rehab, Vordingborg
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.
Tlf. 53 71 61 06
www.livarehab.dk

Lægevagten Region Sjælland 
Tlf. 70 15 07 00

Offerrådgivningen, Sydsjælland
Telefonrådgivning til voldsofre og ofre for andre forbrydelser, baseret på frivillige kræfter.
Tlf. 23 68 60 00
www.offerraadgivning.dk/lokale-offerraadgivninger/offerraadgivning-sydsjaelland-og-lolland-falster

Psykiatrisk Akutmodtagelse
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.
Tlf. 58 53 70 30
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/akut-hjaelp/psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/PsykiatriskAkutmodtagelse-Vordingborg.aspx

PsykInfo
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og inspiration om psykisk sygdom og psykiatrien til alle, der har brug for mere viden.
Tlf. 70 25 02 60
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/ 

Rygestoprådgivning
Tilbud om rygestopvejledning og rygestopkurser. Mulighed for forskellige forløb, herunder også forløb i naturen.
Tlf. 29 38 71 03
www.rygestop.vordingborg.dk

Støtte- og kontaktpersonordningen
Støtte- og kontaktpersonsordningen er et kontakttilbud til socialt udsatte og sindslidende borgere i kommunen. Støtte- og kontaktpersonerne har tavshedspligt og man kan vælge at være anonym.
Vordingborg og Præstø – 22 65 16 28 (alle hverdage ml. 8-15)
Stege - 55 36 33 83 el. 40 99 44 74 (alle hverdage ml. 8-15)
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/plejecentre-aeldreboliger-botilbud-og-aflastning/botilbud-til-voksne-med-saerlige-behov/

Sundhedsplejen
Rådgivning om børn og unges sundhed, både fysisk og psykisk. Også tilbud om åben rådgivning, sorggrupper mm.
www.sundhedsplejen.vordingborg.dk

Sundhedsplejersketelefonen Region Sjælland
Sundhedsplejersketelefonen er for familier, der er bosiddende i Region Sjælland. Telefonen kan bruges, når der opstår problemer eller spørgsmål, og egen sundhedsplejerske holder fri.
Tlf. 70 22 76 23
http://www.sundhedsplejersketelefonen.dk

Væresteder – Stege, Præstø og Vordingborg
Vordingborg Kommune har tre væresteder, som er åbne for dig, der har psykiske problemer. Man kan blot møde op. Mulighed for samtale med medarbejderne, få et måltid mad, deltage i stedets aktiviteter eller blot være sammen med ligesindede. Tilbuddet er gratis.
Præstø - Toronto: Tlf. 23 64 42 84
Stege - Oasen: Tlf. 55 36 33 83
Vordingborg - Rita's Corner: Tlf. 29 66 37 12
https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/aktiviteter-beskyttet-beskaeftigelse-og-vaeresteder/vaeresteder/ 

Åben familierådgivning
Rådgivningen henvender sig til familier, som har brug for råd og vejledning i forhold til udfordringer i familien.
Tlf. 55 36 46 00
www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-til-familier/familieraadgivning/