Huset Ørslev

Stof- og alkoholfrit efterbehandlings- og udslusningstilbud til tidligere misbrugere fra hele landet

 

Formål:
Vi er et veletableret hus i Ørslev på Sydsjælland, der har til formål at hjælpe tidligere stof- og alkoholmisbrugere godt på vej i deres videre liv væk fra misbruget. Dette sker i trygge rammer - i et stof- og alkoholfrit bofællesskab, hvor der i alt kan bo 6 beboere. Huset i Ørslev har et godt og tæt samarbejde med det stoffri værested Åndehullet og Jobcentret.

I huset har vi gode resultater med at  i fastholde brugerne i stoffrihed og ædruelighed såvel som i forhold til resocialisering og rehabilitering.

Målgruppe:
Huset i Ørslev er et tilbud til stof- og alkoholmisbrugere, der har været stoffri/ædru i minimum 14 dage. Det kan være borgere, der har behov for et efterbehandlingstilbud/udslusningstilbud efter døgnbehandling ligesom Huset i Ørslev er et tilbud til borgere, der er blevet stoffri/ædru i ambulant behandling.
Opholdet har typisk en varighed mellem 3-6 måneder og bliver tilrettelangt med den enkelte borger.

Huset er også et tilbud til borgere, der ikke ønsker at tage fast ophold i huset, men derimod ønsker en ambulant tilknytning.

Borgere skal visiteres til ophold i Huset i Ørslev både til ambulant behandling og til døgnbehandling.

Tilbuddet
Huset i Ørslev har et dagsprogram for de borgere, der bor i huset, hvor du som beboer i huset er deltagende i de fastlagte grupper - såvel som man tilbydes individuel terapi.
Som ambulant-tilknyttet borger, kan man dels være tilknyttet en gruppe og dels blive tilbudt individuel terapi.

Efter endt ophold/forløb i huset er det en mulighed fortsat at have en tilknytning til os i ambulant regi.