Stege Sundhedscenter

På Stege Sundhedscenter finder du:

INDGANG 1, Peblingerende

Kælder:
Røntgen - se kontaktoplysninger
Lægevagt - se kontaktoplysninger

Stue:
Træning og Rehabilitering - se kontaktoplysninger

1. sal:
Patientkurser
Jordemoder - se kontaktoplysninger
Din tandlæge Møn - se kontaktoplysninger
Speciallæge i almen medicin E. Olafsson - se kontaktoplysninger
Læge Olaf Skov - se kontaktoplysninger
Hørekonsulent - se kontaktoplysninger

2. sal:
Alkoholrådgivning

3. sal:
Psykolog Peer Radich Johansen - Tlf. 55 82 61 91 / mail peerjoh@sol.dk
Psykolog Jan Pedersen - se kontaktoplysninger
Klinik for Fodterapi - Mobil 25 56 11 19 /mail karin.rudbech@gmail.com

INDGANG 2, Langgade
Kommunal Tandpleje - se kontaktoplysninger

INDGANG 3, Langgade
Rygestopkurser - se kontaktoplysninger
Sundhedspleje - se kontaktoplysninger

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side