Ønsker du at klage

Du skal klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på www.borger.dk .

Klageskemaet finder du under Sundhed og sygdom > Klage over sundhedsvæsenet >
Klage over brud på patientrettighed.

Du kan også finde klageskemaet på http://www.stps.dk/borger-pr.