Præstø-området

 

Præstø og omegn

Line Richter Eriksen
tlf 20 60 38 12 
leri@vordingborg.dk

Er på barselsorlov

 

 

Præstø og omegn

Kate Cygan Høgh
tlf. 29611571
khoe@vordingborg.dk

 

Præstø skole

Præstø Privatskole

 

 

 Præstø og omegn

Randa Hakim
tlf. 20 86 96 22
rah@vordingborg.dk

Friskolen Øster Egesborg
Svend Gønge-Skolen-
afd. Bårse

 

 
Lundby

Ulla Larsen
tlf. 40 55 41 98
ull@vordingborg.dk

Svend Gønge-Skolen