Sundhedspleje i skolen

Alle skoler i Vordingborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken tilbyder:

 • Sundhedssamtaler
 • Funktionsundersøgelser
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter.

VI HJÆLPER JER OG JERES SKOLEBARN MED:

 • At støtte barnet i at træffe sunde valg
 • Rådgivning om sundhed og sygdom
 • At støtte i forhold til manglende trivsel og tale med jer som forældre om det
 • Eventuelt at foreslå yderligere hjælp og støtte og inddrage andre samarbejdspartnere efter behov

Find skolens sundhedsplejerske her  

0. klasse (Indskolingsundersøgelse)

Vi tilbyder en forebyggende individuel helbredsundersøgelse og samtale ved skolens sundhedsplejerske. Vi forventer, at I som forældre også deltager ved undersøgelsen og samtalen.

Samtalen tager bl.a. udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema, på www.svar.skolesundhed.dk,  som I som forældre på forhånd har udfyldt sammen med jeres barn.
Vi vil i fællesskab vurdere jeres barns generelle udvikling og trivsel.

Undersøgelsen omfatter:

 • Motorik-screnning
 • Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve
 • Måling af højde og vægt.

I vil blive indkaldt via skolens forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

1. klasse

Sundhedsplejen og tandplejen er i gang med at udarbejde en sundhedsaktivitet for 1 klasse, der vil foregår i juni måned.

Der vil være fokus på:

Sundhed, trivsel, bevægelse.

Alle børnene vil også blive målt og vejet.

 

Forældre bliver orienteret via skolens forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her  

5. klasse

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse i 5. klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på www.svar.skolesundhed.dk, der danner grundlag for en sundhedsprofil. 
Dette foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Denne sundhedsprofil vil danne baggrund for den efterfølgende samtale.

Derudover vil der være følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Måling af højde og vægt.

Indkaldelse til samtalen foregår via skolens forældreintra, hvor I samtidig vil blive bedt om samtykke, forud for udfyldelsen af spørgeskemaet.


Der er også en sundhedspædagogisk aktivitet i grupper eller i klassen.

Temaet er:

 • Pubertet

Dette aftales mellem klassens lærer og sundhedsplejersken. 

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

7. klasse

 • Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse i 7. klasse og

  Sundhedseksperimentarium - Tjek din sundhed

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på www.svar.skolesundhed.dk, der danner grundlag for en sundhedsprofil. 
Dette foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Denne sundhedsprofil vil danne baggrund for den efterfølgende samtale.

Undersøgelsen omfatter:

 • Synsprøve
 • Høreprøve efter behov
 • Måling af højde og vægt.

Indkaldelsen foregår via skolens forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her  

8. klasse

Vi tilbyder en sundhedspædagogisk aktivitet som er,

 • Tema om seksuel sundhed.

Dette aftales mellem klassens lærer og sundhedsplejerske.

Find skolens sundhedsplejerske her  

9. klasse (Udskolingsundersøgelse)

Vi tilbyder en individuel sundhedssamtale og undersøgelse med skolens sundhedsplejerske i 9 klasse.

Forud for samtalen skal eleverne udfylde et elektronisk spørgeskema på www.svar.skolesundhed.dk,

Det foregår i klassen sammen med sundhedsplejersken.

Spørgeskemaet er udgangspunkt for den efterfølgende samtale.

Derudover laver vi følgende undersøgelser:  

 • Synsprøve
 • Høreprøve
 • Måling af højde og vægt

Indkaldelse til samtale foregår via skolens Forældreintra, hvor I samtidig bliver bedt om samtykke til at jeres barn må udfylde spørgeskemaet.

Find skolens sundhedsplejerske her  

Her kan du læse mere omkring de elektroniske spørgeskemaer

Ekstra sundhedspleje til skolebørn

Sundhedsplejersken tager kontakt til jer som forældre, hvis vi oplever at barnet har særlige behov. Det kan eksempel være i forhold til syn, hørelse, vægt, trivsel eller andet.

I kan som forældre også altid kontakte skolens sundhedsplejerske, hvis I spørgsmål eller har særlige behov, I ønsker at sundhedsplejersken skal tage hånd om.

 

Find skolens sundhedsplejerske her  

Samtykkeerklæring

Sundhedsplejen arbejder under sundhedsloven, som foreskriver, at der altid skal indhentes samtykke fra forældre, når jeres barn skal ses til en samtale/undersøgelse ved sundhedsplejersken.

I vil derfor via skolens forældreintra altid blive bedt om at give samtykke forud for kontakt med sundhedsplejersken.

Find skolens sundhedsplejerske her