1. klasse

Alle elever i 1 klasse vil blive målt og vejet af skolen sundhedsplejerske

Der kan efter aftale med klasselærer være en sundhedsaktivitet, hvor der vil være fokus på:

Sundhed, trivsel, bevægelse.

 

Forældre bliver orienteret via skolens forældreintra.

Find skolens sundhedsplejerske her