Samtykkeerklæring

Sundhedsplejen arbejder under sundhedsloven, som foreskriver, at der altid skal indhentes samtykke fra forældre, når jeres barn skal ses til en samtale/undersøgelse ved sundhedsplejersken.

I vil derfor via skolens forældreintra altid blive bedt om at give samtykke forud for kontakt med sundhedsplejersken.

Find skolens sundhedsplejerske her  Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side