Tilbud til dig med fødselsdepression

Sundhedsplejen tilbyder alle mødre en screening for efterfødselsdepression ved vores 2 måneders besøg. Ca. 10% af alle mødre oplever en fødselsdepression i et eller andet omfang.

Screeningerne anbefales af Sundhedsstyrelsen, og skulle screeningen vise, at du har en efterfødselsreaktion, har vi et tilbud om, at du kan komme i en gruppe med andre mødre med efterfødselsreaktion.

I gruppen arbejder vi med:

  • At kende symptomerne på en efterfødselsreaktion.
  • Håndteringen af symptomerne.
  • Hvordan du kommer videre på en god måde. 


HVORFOR OPSTÅR FØDSELSDEPRESSIONER?

Der er en stor forandring forbundet med at blive forældre. Hverdagen forandres, og vi kan blive mere sårbare end tidligere.

Over halvdelen af alle nybagte mødre føler sig få dage efter fødslen triste og urolige – eller ligefrem angste. Dette er en almindelig følelsesmæssig reaktion, der kan vare fra nogle få timer til flere dage.

Symptomer på en fødselsdepression viser sig hos nogen under graviditeten, mens andre først oplever symptomer nogle måneder eller helt op til et år efter fødslen.

 

Kontakt din egen sundhedsplejerske for at høre mere om tilbuddet