Genoptræning efter behandling på sygehus

Efter behandling på et sygehus, kan du have behov for genoptræning. Det er lægen på sygehuset, der vurderer, om du har behov for det. I så fald sender lægen en genoptræningsplan til kommunen. Derefter ser forløbet således ud:

  • Vi kontakter dig inden for tre hverdage.
  • Dit genoptræningsforløb tager udgangspunkt i en individuel vurdering af dit behov og en fælles planlægning og målsætning for dit forløb.
  • Din genoptræning bliver varetaget af en terapeut med særlig viden på området.
  • Træningen foregår overvejende på hold.
  • Du vil blive instrueret i hjemmeøvelser, som altid er en vigtig del af et genoptræningsforløb, og du har et medansvar for at gennemføre det planlagte træningsforløb.
  • I forbindelse med afslutning får du vejledning i forhold til fortsat træning på egen hånd.

FRIT VALG AF GENOPTRÆNINGSSTED

  • Du har mulighed for at få din genoptræning i en anden kommune. Du skal selv kontakte den aktuelle kommune for nærmere aftale.

FOR DIG SOM ER OPERERET PÅ ET PRIVATHOSPITAL

  • Får du behandling efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg eller garantiordningen, sender privathospitalet en genoptræningsplan til os, når de vurderer, at der er behov for genoptræning.
  • Har du selv eller en sundhedsforsikringen betalt for din behandling, er det dit lokale sygehus, der skal udarbejde genoptræningsplanen. Oftest er der i din sundhedsforsikring mulighed for at få bevilliget træning ved en privatpraktiserende fysioterapeut.

Spørg privathospitalet eller dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger. Du kan også henvende dig til Patientkontoret i Region Sjælland, tlf. 70 15 50 01, hvis du har spørgsmål i den forbindelse.