Hjerneugen 2020

Kom til HjerneUGEN - 10. marts 2020

En lang række foreninger og Vordingborg Kommune sætter d. 10. marts særlig fokus på hjernen. Både hvordan du selv kan hjælpe med at holde den i fuld vigør, men også hvilke muligheder du har for hjælp og netværk, hvis hjernen har fået mindre eller større skade. Både som skadesramt og som pårørende. 

OPLEV 4 SPÆNDENDE FOREDRAG

(BEMÆRK: FOREDRAGENE KL. 14 OG 16 ER BYTTET OM. "SYNET OG HJERNEN" ER NU KL. 14 OG "MUSIKKENS PÅVIRKNING AF HJERNEN" ER KL. 16)

Kl. 14 - Synet og hjernen
Synscentralen

Kl. 15 - Livet efter hjerneskade
Meik Nielsen

Kl. 16 - Musikkens unikke påvirkning af hjernen
Karina Erland Jensen

Kl. 17 - Hjernerystelse
VISP

Læs mere om hvert enkelt foredrag nederst på siden.

Tilmeld dig foredragene her

Du kan også møde og tale med

Alzheimerforeningen
CP Danmark
Epilepsiforeningen
Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen
LEV
Parkinsonforeningen
Scleroseforeningen
SIND
Kommunens hjerneskadekoordinator
Kommunens demenskonsulenter

HVOR OG HVORNÅR

10. marts 2020 fra kl. 14-18

DGI-Huset Vordingborg
Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg

Det er gratis at deltage og kræver blot tilmelding via denne hjemmeside.

MERE OM FOREDRAGENE

Synets påvirkning efter en hjerneskade - kl. 14

Hør om, hvordan synet kan blive påvirket af hjerneskader og hvordan man kan håndtere det. Påvirkning af synet ved erhvervet hjerneskade kan være manglende synsfelt, lysblænding, dobbeltsyn, forringet samsyn med mere.

Oplægget afholdes af Synscentralen, der tilbyder udredning af synsfunktionen til personer med erhvervet hjerneskade. Det drejer sig typisk om blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjernerystelse.

Tilmeld dig foredraget her

Livet efter en hjerneskade - kl. 15

Neuropsykolog Meik Nielsen fortæller om livet efter en hjerneskade. Han kommer blandt andet omkring:

  • Hjernen og skadernes neurologiske placering
  • Fysiologiske og kognitive følger
  • Følgesygdomme efter hjerneskade
  • At være pårørende til en ramt

Arrangeret af Hjerneskadeforeningen Vordingborg

Tilmeld dig foredraget her

Musikkens unikke påvirkning af hjernen - kl. 16

Karina Erland Jensen, cand.mag. i musikterapi, fortæller om musikkens unikke evne til at igangsætte et indre fyrværkeri i hjernen, og hvordan netop denne særlige effekt ved musik anvendes terapeutisk. Blandt andet til at støtte og fremme eksempelvis kommunikation, nye relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige udtryk og oplevelser. Det sker i den videnskabeligt baserede behandlingsform musikterapi.

Arrangeret af Hjerneskadeforeningen Vordingborg og LEV.

Tilmeld dig foredraget her

Hjernerystelse og følgevirkninger - kl. 17

Hør om, hvorfor hjerneskader skal tages alvorligt, hvordan man tager det alvorligt og hvad en hjernerystelse faktisk er.

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning indenfor problemer med hørelse, tale, hjerneskade og kognition samt læsning og læring.

Tilmeld dig foredraget her