Synets påvirkning efter en hjerneskade - kl. 14

Hør om, hvordan synet kan blive påvirket af hjerneskader og hvordan man kan håndtere det. Påvirkning af synet ved erhvervet hjerneskade kan være manglende synsfelt, lysblænding, dobbeltsyn, forringet samsyn med mere.

Oplægget afholdes af Synscentralen, der tilbyder udredning af synsfunktionen til personer med erhvervet hjerneskade. Det drejer sig typisk om blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjernerystelse.

Tilmeld dig foredraget her