Kørsel til træning

GÅR DU TIL GENOPTRÆNING EFTER BEHANDLING PÅ ET SYGEHUS SKAL DU SOM UDGANGSPUNKT SELV SØRGE FOR TRANSPORT, MEN DER FINDES FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AT FÅ KØRSEL ELLER KØRSELSGODTGØRELSE

Du har ret til at få befordring eller befordringsgodtgørelse når du opfylder én af disse betingelser:

  •  Du er pensionist
  •  Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet er mere end 50 km
  •  Du kan ikke tage med offentlige transportmidler på grund af dit helbred

Derudover gælder følgende betingelser i forbindelse med befordringsgodtgørelse:

  •  Du skal benytte dig af det billigst forsvarlige transportmiddel
  •  Udgiften skal overstige 25 kr. hvis du er pensionist
  •  Udgiften skal overstige 60 kr. hvis du ikke er pensionist 

Du er berettiget til befordring eller kørselsgodtgørelse:

  •  Hvis du er berettiget til befordring, sørger din trænende terapeut for bestilling af kørslen.
  •  Hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse, finder du vores ansøgningsskema på vores hjemmeside eller kontakt din terapeut.
  •  Da mange i løbet af træningsforløbet opnår et øget funktionsniveau, skal du i samarbejde med din terapeut løbende være opmærksom på, om  du fortsat er berettiget til befordring.