Ryglidelser

ET TILBUD TIL RYGPATIENTER MED LÆNGEREVARENDE RYGSMERTER

RYGFORLØB
Rygforløbene i Vordingborg Kommune er til dig, der igennem tre måneder eller længere har haft rygsmerter. Formålet er at støtte og inspirere dig til at arbejde med dine smerter,
så de ikke hindrer dig i at udføre dine daglige gøremål.

HVORFOR OPSTÅR PROBLEMERNE?
Årsagerne til kroniske rygsmerter kan være mange. Ofte dukker symptomerne først op efter længere tids påvirkning. Da smerter gennem lang tid får kroppen
til at ”huske” smerterne, kan det være en længerevarende proces at slippe af med symptomerne. Kroniske rygsmerter medfører ofte væsentlige ændringer af både
fysisk formåen samt psykiske og sociale forhold.

DE TRE HJØRNESTEN I BEHANDLINGEN AF RYGSMERTER ER:

 • Bevægelse og træning
 • Psykiske mekanismer
 • Medicin

GENNEM FORLØBENE HOS OS ER DET MÅLET, AT DU:

 • Oplever øget fysisk og psykisk velvære
 • Oplever øget bevidsthed om hvad din krop kan klare
 • Opbygger muskelstyrke, smidighed og udholdenhed.

Når vi modtager din lægehenvisning, bliver du tilbudt en individuel samtale med en sygeplejerske. Her afklares det, hvilket tilbud du vil få mest ud af.

 

 

TILBUD 1 - UNDERVISNING OG VEJLEDNING
Her får du tilbud om at deltage i et større fællesarrangement.
En hel eftermiddag - med læge, fysioterapeut og sygeplejerske.

Arrangementet giver dig mulighed for:

 • At få information og nyeste viden om behandling af rygsmerter
 • At få svar på særlige spørgsmål vedrørende rygsmerter
 • At møde patientforeninger, der har aktiviteter for rygpatienter,
  eksempelvis Gigtforeningen og FAKS
 • At møde andre rygpatienter
 • At tale med en specialuddannet fysioterapeut om dine
  træningsmuligheder.

Du er velkommen til at tage en pårørende med til fællesarrangementet.

TILBUD 2 - 8 UGERS KURSUS
Dette rygkursus fokuserer på:

 • Træning
 • Undervisning
 • Netværksdannelse

Du er gennem hele kurset i en fast gruppe, hvor du er sammen med andre rygpatienter. Hver mødegang afsluttes med en ”3. halvleg”, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer,
få inspiration af hinanden og opbygge et netværk, som du også kan bruge efter kursets afslutning.
Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i dine og gruppens behov og formåen.

MERE OM TRÆNING OG UNDERVISNING VED RYGPROBLEMER

TRÆNING
Modsat tidligere, hvor ro og hvile var den normale behandling mod rygsmerter, viser forskning i dag at træning:

 • Har positiv effekt på rygsmerter
 • Har en afgørende, positiv effekt i forhold til fysisk formåen
 • Giver bedre humør.

UNDERVISNING
Viden om ryggen har positiv effekt på rygsmerter. Derfor er det vigtigt, at du kender til:

 • Psykologiske mekanismer og strategier til at håndtere rygsmerter
 • Ryggens naturlige bevægelsesmønstre.

TILMELDING
Er du interesseret i at deltage, skal du henvende dig til egen læge for at få en henvisning.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Fysioterapeut Hanne Refsing Nielsen
Tlf.: 40 99 44 85
Email: hrn@vordingborg.dk

TIL LÆGER
Henvisningsinformation findes på sundhed.dk/soft