Ergo- og fysioterapi til børn

Har du et barn med sansemæssige udfordringer, et barn som ikke udvikler sig alderssvarende motorisk eller som har et fysisk handicap, har du mulighed for et vejlednings- eller træningsforløb.

Forløbet skal hjælpe barnet med:

  • At give personer i barnets miljø mulighed for at tage hensyn til sanseforstyrrelserne
  • Opnå en alderssvarende motorisk udvikling
  • I størst mulige omfang selv at mestre sin hverdag 
  • Forebygge følgekomplikationer ved tilstande som fx cerebral parese, downs syndrom m. fl.    

Børneterapeuterne og deres områder

Terapeuterne dækker følgende områder

Fysioterapeut Tine Maj Sørensen:
Præstø skole
Svend Gønge skole
Bårse Børnecenter
Børnehuset Bøgebjerg
Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Tusindfryd
Børnehuset Nøddebo

Ergoterapeut Ann Christina Nielsen
Kulsbjerg skole
Kalvehave Børnehus
Mern Børnehus
Børnehuset Elnasminde
De fire Årstider
Skovhuset
Børnehuset Troldehaven

Fysioterapeut Natasha Pedersen
Møn skole
Stege Børnehus
Lendemarke Børnehus
Hjertehaven
Dronning Fanes Børnehus
Børnecentret Lærkereden

Fysioterapeut Nete Valentin
Gåsetårns skolen: Iselinge afdelingen
Gåsetårns skolen: Kastrup afdelingen
Gåsetårns skolen: Ørslev afdelingen
Gåsetårns skolen: Marienberg afdelingen
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Nordlys
Børnehuset Majemarken
Børnehuset Mælkevejen ( Parkhaven )

Ansøgningsveje

Ansøgningsveje til og tilbud fra børneterapeuterne 

 

Når vi modtager en indstilling

Terapeuterne kontakter forældrene for enten at inviterer til en samtale eller undersøgelse på sundhedscentret. ELLER terapeuten kontakter forældrene for at aftale hvem der skal kontaktes - f.eks. pædagog i institution eller lærer på skolen. Barnet vurderes ud fra test og/eller observation.

Hvis vurderingen viser at det er relevant bliver barnet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der kan spænde over vejledning, holdtræning og individuel træning.
Forløbet vil blive varetaget af en ergo- eller fysioterapeut med særlig viden på området.

Det er en forudsætning at barnet (under hensyntagen til alder) er motiveret og I som forældrene er indstillet på et aktivt samarbejde – herunder at varetage delelementer af træningen hjemme

Tilbuddet er gratis, men I skal selv sørge for transport