Ergo- og fysioterapi til børn

Har du et barn med sansemæssige udfordringer, et barn som ikke udvikler sig alderssvarende motorisk eller som har et fysisk handicap har du mulighed for et vejlednings- eller træningsforløb.

Forløbet skal hjælpe barnet med:

  • At give personer i barnets miljø mulighed for at tage hensyn til sanseforstyrrelserne
  • Opnå en alderssvarende motorisk udvikling
  • I størst mulige omfang selv at mestre sin hverdag 
  • Forebygge følgekomplikationer ved tilstande som fx cerebral parese, downs syndrom m. fl.    

I nedenstående figur kan du se, hvilke ansøgningsveje der er til børneterapeuterne i træning og rehabilitering samt hvilke tilbud vi har. 

 

 

 

Når vi modtager en indstilling sker følgende: 

Terapeuterne kontakter forældrene for enten at inviterer til en samtale eller undersøgelse på sundhedscentret. ELLER terapeuten kontakter forældrene for at aftale hvem der skal kontaktes - f.eks. pædagog i institution eller lærer på skolen. Barnet vurderes ud fra test og/eller observation.
Hvis vurderingen viser at det er relevant bliver barnet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der kan spænde over vejledning, holdtræning og individuel træning.
Forløbet vil blive varetaget af en ergo- eller fysioterapeut med særlig viden på området.
Det er en forudsætning at barnet (under hensyntagen til alder) er motiveret og I som forældrene er indstillet på et aktivt samarbejde – herunder at varetage delelementer af træningen hjemme

Tilbuddet er gratis, men I skal selv sørge for transport


Børneteamet har fordelt sig således i forhold til kommunens skoler og institutioner:

Fysioterapeut Tine Maj Sørensen:

Præstø skole
Svend Gønge skole
Bårse Børnecenter
Børnehuset Bøgebjerg
Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Tusindfryd
Børnehuset Nøddebo

 
Ergoterapeut Ann Christina Nielsen

Kulsbjerg skole
Kalvehave Børnehus
Mern Børnehus
Børnehuset Elnasminde
De fire Årstider
Skovhuset
Børnehuset Troldehaven

  
Fysioterapeut Natasha Pedersen

Møn skole
Stege Børnehus
Lendemarke Børnehus
Hjertehaven
Dronning Fanes Børnehus
Børnecentret Lærkereden


Fysioterapeut Nete Valentin


Gåsetårns skolen: Iselinge afdelingen
Gåsetårns skolen: Kastrup afdelingen
Gåsetårns skolen: Ørslev afdelingen
Gåsetårns skolen: Marienberg afdelingen
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Nordlys
Børnehuset Majemarken
Børnehuset Mælkevejen ( Parkhaven )

 

Indstilling til ergo- og fysioterapi