Ergo- og fysioterapi til børn

Har du et barn med sansemæssige udfordringer, et barn som ikke udvikler sig alderssvarende motorisk eller som har et fysisk handicap, har du mulighed for et vejlednings- eller træningsforløb.

Forløbet skal hjælpe barnet med:

  • At give personer i barnets miljø mulighed for at tage hensyn til sanseforstyrrelserne
  • Opnå en alderssvarende motorisk udvikling
  • I størst mulige omfang selv at mestre sin hverdag 
  • Forebygge følgekomplikationer ved tilstande som fx cerebral parese, downs syndrom m. fl.    

Vederlagsfri fysioterapi til børn

Vederlagsfri fysioterapi til børn er et tilbud for børn med et varig svært fysisk handicap eller med en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi gives for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn.


Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne, der opfylder en række fastsatte kriterier. Hvis kriterierne er opfyldt, kan egen læge give en henvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Man kan frit vælge mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos Træning og Rehabilitering i Vordingborg Kommune eller en privatpraktise­rende fysioterapeut. Der gives ikke kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 

Træning og Rehabiliterings tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Træning og Rehabilitering har særligt uddannede børneterapeuter, der tilbyder træning og behandling, der i størst mulige omfang in­tegreres i barnets hverdag. Der udarbejdes altid en behandlings­plan efter de gældende anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter.

Følgende aktiviteter kan indgå i tilbuddet

- Undersøgelser og tests

- Opstilling af mål for indsatsen

- Motorisk træning

- Træning af hverdagsaktiviteter

- Manuel behandling

- Vejledning og rådgivning

- Deltagelse i tværfagligt samarbejde

- Udarbejdelse af status på forløbet

 
Hvor kan træningen foregå?

Træningen kan foregå forskellige steder, eksempelvis i Træning og Rehabiliterings lokaler, i barnets daginstitution/skole eller i hjemmet. Børneterapeuterne vurderer hvilket sted, der er bedst egnet for det enkelte barn.

Der gives op til 20 behandlinger pr. henvisning. Undervejs og ef­ter forløbet vurderer børneterapeuten det videre behov og tager stilling til, om der skal være pause i forløbet, om træningen skal fortsætte eller om den kan afsluttes.

Selvom barnet har et varigt handicap, er det vores erfaring, at det kan være gavnligt med pauser i det fysioterapeutiske forløb. Pauser kan være en del af behandlingsplanen med fokus på egentræning, men kan også vælges, når barnet viser behov for det. Pauserne forekommer altid på baggrund af en terapeutfaglig vurdering.
 

Yderligere information

Hvis du ønsker at dit barn skal modtage sin træning hos os, du har spørgsmål eller blot vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Koordinerende børnefysioterapeut Tine Maj Sørensen på telefon nr.: 29 38 71 75 eller via mail: traening@vordingborg.dk, att. Børneterapeuterne

 

Børneterapeuterne og deres områder

Terapeuterne dækker følgende områder: 

Ergoterapeut Ann Christina Nielsen
Kulsbjerg skole
Kalvehave Børnehus
Børnehuset Mern
Børnehuset Elnasminde
De fire Årstider
Skovhuset
Børnehuset Troldehaven

 
Ergoterapeut Louise Johansen
Præstø skole
Svend Gønge skole
Bårse Børnecenter
Børnehuset Bøgebjerg
Præstø børnehus afd. Tusindfryd
Præstø børnehus afd. Nøddebo
Børnehuset Æblehaven

 

Fysioterapeut Natasha Pedersen
Møn skole
Stege Børnehus
Hjertehaven
Lendemarke Børnehus
Dronning Fanes Børnehus
Børnecentret Lærkereden

 

Fysioterapeut Nete Valentin
Gåsetårns skolen
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Nordlys
Børnehuset Mejemarken
Børnehuset Mælkevejen

 

Fysioterapeut Tine Maj Sørensen
Dagplejen

Ansøgningsveje

Ansøgningsveje til og tilbud fra børneterapeuterne 

 

Når vi modtager en indstilling

Terapeuterne kontakter forældrene for enten at inviterer til en samtale eller undersøgelse på sundhedscentret. ELLER terapeuten kontakter forældrene for at aftale hvem der skal kontaktes - f.eks. pædagog i institution eller lærer på skolen. Barnet vurderes ud fra test og/eller observation.

Hvis vurderingen viser at det er relevant bliver barnet tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der kan spænde over vejledning, holdtræning og individuel træning.
Forløbet vil blive varetaget af en ergo- eller fysioterapeut med særlig viden på området.

Det er en forudsætning at barnet (under hensyntagen til alder) er motiveret og I som forældrene er indstillet på et aktivt samarbejde – herunder at varetage delelementer af træningen hjemme

Tilbuddet er gratis, men I skal selv sørge for transport