Orevej

  • Vordingborg Kommune har lavet medfinansiering med Banedanmark, omkring en totaludskiftning af hele broen. En ny og bredere bro vil have en positiv indvirkning på trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. På den nuværende er der kun plads til en smal cykelkantbane i den sydlige side, og et fortov i den nordlige side.
  • Dette er absolut ikke optimalt, da det både er en skolevej  og den eneste forbindelse imellem boligkvartererne på Ore og den indre by.
  • I 2015 var Vordingborg en af testkommunerne, i forbindelse med udarbejdelsen af Vejdirektoratets nye vejledning, til ulykkes bekæmpelse i byer. Blandt de metoder som skulle testes var anvendelsen af trafiksikkerheds inspektioner i byer.
  • I Vordingborg kommune var området omkring Rudolf Steiner skolen og viadukten, blandt de lokaliteter, som blev inspiceret sammen med trafiksikkerhedsrevisoren.
  • I forhold til viadukten noterede trafiksikkerhedsrevisoren, at cykelkantbanen igennem viadukten, ikke overholder kravene til en cykelkantbane.
  • Derudover var der forskellige relaterede forhold uden om viadukten, som vil skabe en bedre trafiksikkerhed i området. Heriblandt en mere sammenhængende og ensartet stiforbindelse imellem de eksisterende stier, henholdsvis øst og vest for viadukten.
  • Afdelingen for Trafik, Park og Havne forventes at blive udført fra januar 2019 til juli 2020.