DIN MIN REN BY

Sammen om storbyens smukkeste forhave

  • Vær en del af DIN MIN REN BY – vores nye kampagne, som giver dig og dine medborgere en renere kommune ved fokus på renhold og mindre affald i det offentlige rum. Et rent miljø er godt for både mennesker og dyr. 
  • Vær med, når vi sammen udlever vores vision om at være storbyens smukkeste og sundeste forhave. 
  • Giv os din mening om de nye skraldespande vi tester i øjeblikket. Ved skraldespandene står et nummer, hvortil du kan sende en SMS og fortælle os om din oplevelse. Vi glæder os til at høre fra dig. 
  • Læg mærke til det flotte logo i bybilledet. Det er blevet til for at minde os alle sammen om, at skrald skal op i skraldespanden.
  • Kortlægning af henkastet affald 2016
  • Kortlægning af henkastet affald 2017
  • Kortlægning af henkastet affald 2018

Hvad er DIN MIN REN BY?

DIN MIN REN BY er en kampagne der skal være med til at sikre os alle en ren kommune - også i fremtiden. Når du bor i Vordingborg Kommune, er du en del af vores vision om at være storbyens smukkeste og sundeste forhave. Kampagnen integreres som en opfordring i dagligdagen, så vi alle husker at smide affald i skraldespanden, og ikke på jorden. Vi ønsker at skabe en positiv holdningsændring blandt borgere i alle aldre, så vi alle kan være en del af forskønnelsen af det offentlige rum.
DIN MIN REN BY er for alle os, der elsker den smukke natur, strandene og de hyggelige købsstadsmiljøer og landsbyer i Vordingborg Kommune. Ved at skabe engagement og positiv opmærksomhed, lader vi både voksne og børn tage del i opgaven, med at integrere renhold som en naturlig ting i dagligdagen. Vi ønsker at gøre DIN MIN REN BY til en sjov og lærerig oplevelse for dig og ikke mindst for den næste generation.

Hvad kan du gøre for at få en renere kommune?

Brug affaldsspanden og smid ikke affaldet på jorden - så enkelt kan det siges. Derudover kan du samle skraldet op og smide det i skraldespanden. Hvis vi hver især samler et stykke affald op om dagen, og smider det i skraldspanden, er vi alle med til at skabe et rent og smukt miljø. For jo renere der er, jo mindre affald bliver der smidt. Hvis du har en god ide til, hvordan vi kan få en renere kommune, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også kontakte Hold Danmark Rent eller affaldsindsamlingen.

 

Hvor i kommunen gør vi en indsats?

Vi har siden 2016 kortlagt renholdelsesniveauet i de tre købstæder.

I 2016 viste kortlægningen i Vordingborg by, at 80 % af borgerne er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i vores kommune.

I 2017 blev Stege kortlagt. Her var hele 98% er tilfredse med renholdelsesstandarden, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 78%. Stege havde det bedste resultat i gruppen af sammenlignende kommuner.

87% var generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i kommunen, da kortlægningen blev gennemført i Præstø i 2018.

Flere og flere kommuner deltager i kortlægningen. Man kan derfor sammenligne renholdelsesniveauerne i de deltagende kommuner. I 2018 deltog 23 kommuner, svarende til 40 % af den danske befolkning, i årets kortlægning. Som Stege i 2017, lå Præstø i 2018 som nummer 1 i gruppen af sammenlignelige kommuner.

Kortlægningerne viser også, at der er enkelte ’hot spots’, hvor der var brug for en ekstra indsats. Det er ikke overraskende de mest besøgte områder, og hvor der færdes mange mennesker.

Vi bruger bl.a. kortlægningerne til at få et overblik over, hvor og hvordan vi skal imødegå renholdelsesproblematikkerne.

Du kan læse rapporterne for kortlægningen her

Hvis du ønsker at se bilagene til rapporterne, så kan du få dem tilsendt ved at henvende dig til Trafik, Park og Havne.

Hvad skal der ske i Rådhusparken?

Vi har spurgt en gruppe på 50 unge mennesker i en ungeanalyse, hvordan de mener, at affaldshåndteringen i Rådhusparken kan optimeres. De har været meget kreative og villige til at dele ud af gode ideer til hvordan indretningen af parken kan forbedres, så det bliver lettere at holde parken ren. De unge fra 10. klassecentret har været igennem et undervisningsforløb og brugt Rådhusparken som case. Parken har historisk været mødested for de unge i byen. Eleverne har udarbejdet forslag til ny indretning af en Ungepark. Den ’nye’ park blev indviet i juni 2017.