Hvor i kommunen gør vi en indsats?

Vi er i gang med at kortlægge renholdelsesniveauet i vores kommune. I 2016 viste kortlægningen, at 80 % af borgerne er generelt tilfredse med renholdelsesniveauet i vores kommune. Kortlægningen viste også, at der er enkelte ’hot spots’, hvor der var brug for en ekstra indsats. Det er ikke overraskende de mest besøgte områder, og især hvor mange af byens unge samles for at nyde det gode vejr og hinandens selskab. Som resultatet af kortlægningen i 2016, har inddraget Vordingborgs unge i udarbejdelsen af forslag til hvordan bedst minimerer henkastning af affald i Rådhusparken i Vordingborg. Vi vil gerne inddrage dig, når vi fremover skal tænke nye løsninger.