Læge/speciallæge

 • Som udgangspunkt skal du selv betale for kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge.
 • Kommunen kan visitere til gratis kørsel, hvis du er pensionist og modtager en social pension.

Hvordan bliver jeg godkendt til gratis kørsel

 • Hvis du mener, at du kan blive godkendt til gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, skal du ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60 i telefon-åbningstiden, som er mandag-fredag kl. 7-12.
 • Vi vil sende et spørgeskema til dig, som du skal udfylde og returnere til os.
 • Hvis du opfylder lovens krav til gratis kørsel vil du blive godkendt.
 • Hvis du ikke opfylder lovens krav, vil du ikke blive godkendt.
 • Vores sagsbehandlingstid er normalt 2 uger. Måske vil vi indkalde dig til en personlig aftale, hvorved afgørelsen om din godkendelse kan vare længere tid.

Du kan få gratis kørsel hvis:

 • Du er førtids- eller folkepensionist og har bopælsadresse i kommunen.
 • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at der på dit sygesikringsbevis skal stå 1, og at du er tilmeldt en fast læge/lægehus.

Du kan ikke få gratis kørsel hvis:

 • Du kan ikke få gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, hvis du kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur. Flextur kan bestilles alle dage 8-18 på telefon 70 26 27 27. Flextur kører til og fra alle adresser i Vordingborg Kommune. Såfremt du kan gå ud til kantstenen af vejen hvor du bor, vurderer vi, at du kan benytte Flextur.

Kørsel ved akutbehov for lægebehandling

 • Ved akut behov for lægebehandling uden for lægernes konsultationstid kan du få gratis kørsel til vagtlæge, hvis du bor i kommunen og i forvejen er godkendt til gratis kørsel til læge.
 • Akutordningen omfatter også borgere fra andre kommuner, som kan opfylde kravene om gratis kørsel, og som kan køre siddende.
 • Du skal ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60. Uden for Kørselskontorets åbningstid vil en telefonstemme bede dig taste 1, hvorefter du omstilles til en vagtcentral, som behandler din henvendelse.

Kørsel til skadestue og hospital

 • Som udgangspunkt skal alle selv betale for kørsel til skadestue og hospital, herunder til Psykiatrisk skadestue på Oringe i Vordingborg.
 • Regionen kan visitere til gratis kørsel for pensionister, som modtager en social pension. Du kan også få udbetalt kørselsgodtgørelse igennem Region Sjælland.
 •  Du skal bestille kørsel og anmode om kørselsgodtgørelse hos regionens kørselskontor på telefon 70 15 35 15 eller på www.regionsjælland.dk.

Kørselsgodtgørelse til læge og speciallæge

Hvis du ikke kan blive godkendt til gratis kørsel, har du mulighed for at få kørselsgodtgørelse.

 • Hvis du er pensionist, kan du kun få kørselsgodtgørelse, hvis du er i sikringsgruppe 1. Der udbetales kun godtgørelse, hvis udgiften overstiger 25 kr. i alt tur/retur
 • Hvis du ikke er pensionist har mulighed for at få kørselsgodtgørelse for kørsel til speciallæge, hvis afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km. Der udbetales kun godtgørelse, hvis udgiften overstiger 60 kr. i alt tur/retur.
 • Du skal være opmærksom på, at der normalt kun udbetales godtgørelse svarende til udgiften til nærmeste speciallæge. Lang ventetid hos nærmeste speciallæge giver ikke ret til godtgørelse til en anden speciallæge. Kun hvis dit besøg hos lægen er akut, kan vi godtgøre kørsel til en anden speciallæge end nærmeste.
 • Hvis du mener, at du kan få kørselsgodtgørelse, skal du indsende dokumentation for dit besøg hos lægen eller speciallægen til kommunens kørselskontor på mail korsel@vordingborg.dk eller med post til Trafik, Park og Havne, Kørselskontoret, Mønsvej 130,4760 Vordingborg
 • Vi udbetaler de faktiske udgifter for rejsen med offentlige transport midler til nærmeste speciallæge, såfremt du sender os en kopi af dine billetter. Hvis du ikke sender os en kopi af dine billetter, udbetaler vi et beløb, som vi beregner på Rejseplanen ved brug af rejsekort (billigste offentlige transportmiddel). Vi refunderer også udgiften til et rejsekort (50 kr.), hvis du indsender kvitteringen. Hvis du får udbetalt 50 kr. til et rejsekort, vil vi fremover refundere al kørsel til læge og speciallæge efter rejsekort-prisen.

Hvem skal du kontakte for transport?

 • Ved planlagt behandling på sygehuset: Kontakt Region Sjælland på telefon 70 15 35 15.
 • Ved planlagt behandling hos læge eller speciallæge: Kontakt Vordingborg Kommunes kørselskontor telefon 55 36 25 60.
 • Ved akut sygdom - visiterede borgere: Kontakt Vordingborg Kommunes kørselskontor på telefon 55 36 25 60
 • Ved akut sygdom - andre: Kontakt lægevagten på telefon 70 15 07 00.