Du kan få gratis kørsel hvis:

  • Du er førtids- eller folkepensionist og har bopælsadresse i kommunen.
  • Du er medlem af sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at der på dit sygesikringsbevis skal stå 1, og at du er tilmeldt en fast læge/lægehus.