Du kan ikke få gratis kørsel hvis:

  • Du kan ikke få gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, hvis du kan benytte kollektiv trafik, herunder Flextur. Flextur kan bestilles alle dage 8-18 på telefon 70 26 27 27. Flextur kører til og fra alle adresser i Vordingborg Kommune. Såfremt du kan gå ud til kantstenen af vejen hvor du bor, vurderer vi, at du kan benytte Flextur.