Hvordan bliver jeg godkendt til gratis kørsel

  • Hvis du mener, at du kan blive godkendt til gratis kørsel til læge, speciallæge og vagtlæge, skal du ringe til Kørselskontoret på telefon 55 36 25 60 i telefon-åbningstiden, som er mandag-fredag kl. 7-12.
  • Vi vil sende et spørgeskema til dig, som du skal udfylde og returnere til os.
  • Hvis du opfylder lovens krav til gratis kørsel vil du blive godkendt.
  • Hvis du ikke opfylder lovens krav, vil du ikke blive godkendt.
  • Vores sagsbehandlingstid er normalt 2 uger. Måske vil vi indkalde dig til en personlig aftale, hvorved afgørelsen om din godkendelse kan vare længere tid.