Studieflex

Hvis du bor langt fra dit uddannelsessted, så kan du måske blive kørt gratis med Flextrafik om morgenen fra din hjemadresse til uddannelsesstedet. Tilbuddet gælder for dig, som går på en ungdomsuddannelse i skoleårene 2019/20 og 2020/21.

Du kan ansøge om gratis morgenkørsel med Studieflex, hvis:

 • Du bruger mere end 1½ time til skole om morgenen, målt efter Rejseplanen
 • Du er under 26 år
 • Du har bopæl i Vordingborg Kommune

Og hvis du går på en af disse uddannelser:

 • Vordingborg gymnasium og HF
 • ZBC
 • Absalon
 • VUC Storstrøm
 • TAMU Vordingborg
 • EUC
 • FGU

Eller hvis du går på en anden uddannelse uden for kommunen og bruger toget fra Vordingborg eller Lundby station (befordringstid beregnes fra bopæl til station).

Du skal ansøge senest:

 • 3. juni hvis du går på uddannelsen i skoleåret 2018/19 og fortsætter i skoleår 2019/20
 • 5. august hvis du starter uddannelsen til skoleår 2019/20

Vi kan desværre ikke tilbyde alle ansøgere gratis kørsel, men kan udvælge op til 50 studerende, som bruger længst tid til befordring. Vi opretter en venteliste til de, som i første omgang ikke er blandt de heldige.

Du vil få svar på din ansøgning 8-10 dage efter du har ansøgt. Hvis du bliver tilbudt kørsel, vil du modtage instruktion om, hvorledes du bestiller og afbestiller kørslen. Dit tilbud om kørsel gælder fra starten af skoleåret 2019/20 og varer indtil juni 2021 eller du stopper på uddannelsen.

Bemærk, at tilbuddet kun gælder din transport til uddannelsesstedet om morgenen. Du skal altså selv sørge for at komme hjem igen.

Ansøg om Studieflex

Vordingborg Kommune har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at gennemføre et forsøgsprojekt i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Flextrafik. Formålet er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse, på trods af lang transporttid.