Hvornår bliver gadelyset overdraget på din vej?

  • Vi har valgt at opdele vejen i flere etaper, så vi sikrer en grundig sagsbehandling af de mange sager, og en ordentlig vejledning til de berørte grundejere.
  • Oprindeligt havde vi regnet med at gøre det i 4 etaper. Det har imidlertid vist sig, at vi kan klare det i 2-3 etaper.
  • Første etape behandles i juni-august 2016. Der er tale om veje i følgende byer: Kastrup, Ndr. Vindinge, Ørslev, Lundby, Mern, Stensved, Langebæk, Kalvehave, Møn samt enkelte veje andre steder.
  • Resten vil blive behandlet i løbet af efteråret 2016. Det er veje i Vordingborg, Ore og Nyråd.
  • Gadelyset på de private fællesveje i første etape vil blive overdraget den 1. marts 2017. Fra denne dato vil vi ikke længere betale for gadelyset på vejene.
  • Grundejerne skal have en rimelig frist til at indrette sig på, at gadelyset overdrages.
  • Det betyder, at gadelyset på de veje, som ikke er med i første etape, overdrages nogle måneder senere.