Vedligeholdelse af veje og fortove

 • Når du er grundejer, er der nogle forskellige ting, som du har ansvar for, er i orden.
 • Læs mere om, hvad du skal gøre, og hvad vi gør.

Har du fejet og luget dit fortov?

 • Du skal som grundejer holde fortove langs din ejendom rene for affald, ukrudt mv.

Har du klippet din hæk?

 • Du skal klippe hæk og andre planter og beskære træer på din grund ud mod vejen.
 • På skitsen herunder kan du se, hvordan det skal ske.

Uheld / erstatning - Hvad skal du gøre?

 • Hvis du er kommet til skade på et offentligt areal, så kan du vælge, at anmelde det til os. 
 • Skaden skal også altid meldes til dit eget forsikringsselskab.
 • Hvis du har billeder af skadestedet og af skaden, så må du meget gerne sende det med

Anmeld skade på offentligt areal

Huller i kommunens veje

 • Giv os et tip om huller i vejen
 • Vi har indgået aftaler med asfaltfirmaer om vedligeholdelse af asfalten på kommunens veje.
 • Aftalerne er baseret på funktionskrav. Det vil sige krav til, fx hvor mange revner, huller, lapper og defekte striber, der må være på en vej, før den skal repareres.
 • Vi kan derfor ikke påvirke, hvilke konkrete veje der skal asfalteres. Det vurderes ud fra vejens tilstand.

Her kan du få mere information