Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du afslutter fx din studentereksamen uden at søge om optagelse på en videregående uddannelse og ikke har et arbejde, kan du henvende dig i Ungecenteret og søge om uddannelseshjælp/kontanthjælp.

Hvis du er berettiget til kontanthjælp, skal du i aktivering og fx møde i et af vores aktiveringstilbud.