Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du afslutter f.eks. din studentereksamen uden at søge om optagelse på en videregående uddannelse og ikke har et arbejde, kan du henvende dig i Ungecentret og søge om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Læs mere om de to ydelser