Erhvervs-grunduddannelse (EGU)

Målgruppen til Egu er unge mellem 16 og 30 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse (gymnasium, handelsskole, teknisk skole, SOSU-skole m.fl.).

  • En Egu laves i et samarbejde mellem dig og din Egu-vejleder i Ungecenteret.
  • En Egu varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori.
  • Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer.
  • Et Egu-forløb starter med et fire ugers intro-kursus. 

Hent indstilling til Egu (print selv og sendes pr. brev eller afleveres i Ungecenteret)