FGU - Forberedende Grunduddannelse

  • Med FGU kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller et job. 

  • FGU er et tilbud til dig, hvis du er under 25 år, ikke har taget en ungdomsuddannelse og er i tvivl om, hvad du skal.

  • På FGU er der tre spor:
    • Almen: Til dig, der vil arbejde praktisk med det boglige
    • Produktion: Til dig, der vil lave produkter til rigtige kunder
    • Erhverv: Til dig, der gerne vil være i en virksomhed 

Overvejer du FGU?

Du skal kontakte Ungecentret, hvor en ungevejleder skal tage stilling til, om du kan begynde på FGU. Hvis det er muligt, skal du sammen med ungevejlederen lægge en plan for din uddannelse f.eks. indhold og periode.

Kontakt Ungecenter: ungecenter@vordingborg.dk / 55 36 32 00